O tinnitu

Co je tinnitus?

Tinnitus je latinský název pro pískání, bzučení, syčení nebo hučení v uších. V naprosté většině případů se jedná o tzv. subjektivní tinnitus, který slyší pouze dotyčná osoba. Existuje také objektivní tinnitus, který je slyšitelný i pro ostatní, ale nejedná se o častý jev. S tinnitem se krátce setká každý člověk, ale tinnitus může být i neustálý.  

Ukázka tinnitu

Každý člověk s tinnitem slyší svůj unikátní zvuk o různé intenzitě. Ukázka obsahuje oboustrannou variantu tinnitu.

Tinnitus trvající do 5 minut

Spontánní tinnitus je spojen s vibracemi vnějších vláskových buněk kochley a příležitostně se objevuje u každého člověka, nejčastěji při únavě a v klidném prostředí. Není třeba mu věnovat pozornost.

Akutní tinnitus

Zvýšenou pozornost bychom měli věnovat tinnitu, který trvá déle. Může být způsobený různými příčinami. Akutní tinnitus je označován takový, který trvá do 3 měsíců a cílem léčby je jeho odstranění.

Pokud tinnitus započal po vystavení se extrémně hlasitému zvuku (akutní akustické trauma), platí zde pravidlo, že čím dříve příčinu začneme řešit, tím vyšší je šance na úspěšné řešení. Proto doporučujeme navštívit nejbližšího ORL specialistu do 24 hodin.

V některých případech tinnitus začne bez zjevné příčiny. I pro tyto případy doporučujeme ORL specialistu navštívit co nejdříve.

Chronický tinnitus

Pokud u sebe tinnitus pozorujete déle než 1 rok, jedná se o tzv. chronický tinnitus. Pokud jste dosud nenavštívili ORL specialistu, doporučujeme jej i přesto navštívit.

Jaké jsou příčiny tinnitu?

Vysoký hluk

Jedná se o častou příčinu vzniku tinnitu. Vysoký hluk může poškodit vláskové buňky ve vnitřním uchu a tím způsobí neschopnost kochley správně reagovat na zvuky. Odborně se jev nazývá akustické trauma.

Doporučujeme se o sluch starat stejně jako o pokožku, kterou si chráníme opalovacím krémem před sluncem. Proto zvažte v hlučných prostředích používat ochranu sluchu – sluchátka s pasivním či aktivním potlačením hluku nebo speciální špunty.

Důležité je vědět, že špunty poskytují ochranu pouze částečnou. Zvuk se do vnitřního ucha nedostává pouze vzduchem přes zvukový kanál, ale i přes kosti díky vibracím.

Jaký hluk může způsobit tinnitus?

Prostředí s hlukem přesahujícím 80 dB může poškodit krátkodobě i trvale náš sluch. Záleží na délce expozice, hlasitosti i stavu sluchu.

 • 80-89 dB
  Hlučný vysavač, živá hudba v kavárně – 40 hodin / 7 dní
 • 90-99 dB
  Práce se stroji v dílně, motocykl – 4 hodiny / 7 dní
 • 100-109 dB
  Dětský řev, siréna – 24 minut / 7 dní
 • 110-119 dB
  Letecká show, rockový koncert – 4 minuty / 7 dní
 • 120-130 dB
  Výstřel z brokovnice, start tryskového letadla – 1 minuta / 7 dní

TIP: Pokud používáte Apple Watch, lze nastavit upozornění na vysoký hluk.

Limity expozice jsou sestaveny na základě doporučení WHO.

Stres a životní styl

Stres v kombinaci s nevhodným životním stylem může způsobit fyziologické změny v těle, včetně zvýšení krevního tlaku, svalového napětí a změn hladin neurotransmiterů. Tyto změny mohou ovlivnit sluchový systém, což vede ke vzniku nebo zhoršení příznaků tinnitu. Kromě toho může stres způsobit, že si jedinci svůj tinnitus více uvědomují, takže se jim tento stav zdá být závažnější.

Zvládání stresu pomocí relaxačních technik, jako jsou meditace, hluboká dechová cvičení a jóga, a v případě potřeby vyhledání odborné pomoci může pomoci zmírnit stres i příznaky tinnitu.

Obtíže s krční páteří

Problémy s krční páteří, například svalové napětí, nesprávné držení těla nebo nehoda (whiplash) mohou způsobit tinnitus, protože ovlivňují nervové a cévní zásobení vnitřního ucha. To může narušit normální fungování sluchového systému, což vede ke vzniku nebo zhoršení příznaků tinnitu.

Je důležité udržovat správné držení těla a dělat přestávky v dlouhodobém sezení nebo stání. Vyhledání odborné pomoci fyzioterapeuta nebo chiropraktika může také pomoci řešit problémy s krční páteří.

Onemocnění

Pokud trpíte úzkostmi a například hypochondrií, nedoporučujeme ve čtení pokračovat a doporučujeme navštívit ORL specialistu, který je schopný následující onemocnění vyloučit.

 • Diabetes může způsobit tinnitus ovlivněním cév a nervů ve vnitřním uchu. Vysoká hladina cukru v krvi může vést ke snížení průtoku krve a zásobování ucha kyslíkem, což způsobuje ztrátu sluchu a tinnitus.
 • Vysoký krevní tlak může ovlivnit cévy ve vnitřním uchu, což vede k pulzujícímu tinnitu, který odpovídá srdečnímu tepu.
 • Poruchy štítné žlázy mohou způsobit tinnitus tím, že mění hladiny hormonů a průtok krve do uší. Hypotyreóza, nedostatečná činnost štítné žlázy, je častěji spojena s tinnitem než hypertyreóza.
 • Menierova choroba je onemocnění, které postihuje vnitřní ucho a může způsobovat závratě, ztrátu sluchu a tinnitus.
 • Otoskleróza je onemocnění, při kterém může abnormální růst kostí ve středním uchu vést ke ztrátě sluchu a tinnitu.
 • Neurinom akustiku je typ nádoru, který vzniká na nervu spojujícím ucho s mozkem a může způsobovat ztrátu sluchu, tinnitus a další příznaky.
Věk

Věk zvyšuje pravděpodobnost výskytu zdravotních stavů, které mohou způsobit nebo zhoršit tinnitus. Jednou z hlavních příčin je presbyakusis, což je přirozené stárnutí sluchu, jež může vést ke ztrátě sluchu a tinnitu.

Dalšími příčinami mohou být hromadění ušního mazu a ateroskleróza, která je spojena se zhoršením pružnosti cév a může ovlivnit průtok krve ve středním uchu, což může způsobit tinnitus.

Tinnitus může být také způsoben léky, které jsou častěji předepisovány starším osobám, jako jsou některé typy antibiotik, diuretika nebo léky proti vysokému krevnímu tlaku.

Medikace

Některé léky mohou způsobit tinnitus jako vedlejší účinek poškozením vláskových buněk ve vnitřním uchu nebo ovlivněním sluchového systému. Příkladem je aspirin, nesteroidní protizánětlivé léky, antibiotika a léky na chemoterapii.

Bez příčiny

Zatímco některé formy tinnitu mohou být spojeny s poškozením sluchu, expozicí hluku, nebo jinými zdravotními problémy, u tzv. idiopatického tinnitu takové spojení chybí.

Jaké jsou možnosti léčby tinnitu?

Protože tinnitus může mít různé příčiny, neexistuje univerzální léčebný postup, který by fungoval pro všechny pacienty. Existuje ale řada možností, jak tinnitus ovlivnit, zmírnit jeho vnímání a zlepšit kvalitu života.

s

Níže uvedené informace je vždy nutné konzultovat s vašim ošetřujícím lékařem, který stanoví vhodný způsob léčby.

Léky

Aktuálně nejsou k dispozici žádné léky, které by fungovaly u všech pacientů. V případě akutního tinnitu se používají léky na:

 • snížení otoku,
 • zvyšení prokrvení vnitřního ucha,
 • zvýšení prokrvení tkání,
 • zlepšení prokrvení vnitřního ucha atd.,
 • snížení psychického napětí.
Fyzioterapie

Fyzioterapie může pomoci uvolnit napětí a zlepšit pohyblivost krční páteře nebo čelistního kloubu, což může vést ke zlepšení prokrvení sluchového aparátu a snížení intenzity nebo i k jeho odstranění tinnitu.

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT)

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) tinnitu je terapeutický směr, který se zaměřuje na změnu negativních myšlenek, chování a emocí spojených s tinnitem. Pomáhá jedinci zvládat psychické potíže spojené s tinnitem tím, že cílí na zvládání stresu, úzkosti a depresi spojenou s tinnitem. 

KBT pracuje s tzv. bludný kruhem tinnitu. Dle tohoto modelu může vést přítomnost tinnitu ke zvýšené míře stresu, úzkosti a dalších negativních emocí. Tyto emoce vedou k tělesné aktivaci a zvýšené pozornosti, která je zpětně zaměřená k tinnitu. Tinnitus se stává hlasitější a tím opět posiluje emoce a tělesné napětí. Hlavním cílem KBT je systematické narušování tohoto bludného kruhu. K tomu využívá různé terapeutické techniky:

 1. Kognitivní terapie: Pracuje na změně negativních myšlenek a přístupu k tinnitu, který vyvolává a udržuje negativní emoce (např. úzkost). Mezi kognitivní techniky patří kognitivní restrukturalizace (zachycení a zpochybnění negativních myšlenek za účelem vytvoření více vyváženého a realitě odpovídajícího přístupu k tinnitu), zapisování myšlenek, přístupy mindfulness (zaměření se na přítomnost, naučit se mít odstup od myšlenek a emocí, nehodnotit tinnitus), relaxace.
 2. Behaviorální techniky: Cílí na změnu chování, které udržuje vyšší míru stresu a úzkosti. U pacientů s tinnitem se nejčastěji jedná o vyhýbání se např. sociálním interakcím, stresovým situacím či o opakující se myšlenky na život bez tinnitu. Během KBT jsou klienti vyzváni, aby se zbavili zabezpečovací chování pomocí behaviorálních experimentů. Jedná se např. o postupné vystavování se obávaným situacím tak, aby došlo k ověření, že se nevyplní katastrofické scénáře a obavy, a člověk se mohl vrátit k aktivitám, které mu dříve dělaly radost.  Dále mohou techniky zahrnovat zvyšování či snižování zvuků z okolí a sledování jejich vlivu na tinnitus a jejich prožívání. Patří sem ale také běžné denní návyky, jako spánková hygiena, životní styl apod.
 3. Na mindfulness (všímavosti) založená terapie tinnitu: Tento přístup pomáhá člověku vytvořit si nehodnotící, laskavější přístup k tinnitu a k sobě samému. Zahrnuje ukotvení v přítomnosti, nehodnotící vnímání tinnitu a svých myšlenek a emocí, dechová cvičení pro relaxaci a odvedení pozornosti od stresu, všímavý poslech zvuků v okolí pro odvedení pozornosti od tinnitu, důraz na přijetí tinnitu a odhodlání žít život podle vlastních hodnot navzdory nepříjemnému zvuku.
Tinnitus Retraining Therapy (TRT)

Tinnitus Retraining Therapy (TRT), je terapeutický přístup zaměřený na přerušení propojení sluchových a nesluchových center v mozku (limbický a autonomní nervový systém). Cílem je odstranit negativní reakce spojené s tinnitem.

Proces TRT trvá 12 – 48 měsíců a skládá se ze dvou hlavních částí:

 1. Poradenství: Tato část terapie poskytuje základní informace o sluchovém systému, jeho funkcích a mechanismech vzniku tinnitu. Pacienti se dozvídají o problémech spojených s tinnitem a získávají povědomí o jeho fyziologických aspektech.
 2. Zvuková terapie: Obecně se jedná o pobyt v prostředí s šumovým pozadím (hudba, aplikace v mobilních telefonech). Speciální pak využívá působení generátoru šumu (v současné sobě preferován růžový šum). V této fázi je cílem snížit zvukový kontrast mezi tinnitem a tichým prostředím. Používá se taková intenzita šumu, která snižuje jeho subjektivní vnímání, tedy nižší než tinnitus.

TRT je zaměřena na dlouhodobý proces přizpůsobení se tinnitu, aby se stal méně rušivým a méně významným ve vnímání jednotlivce. Cílem je dosáhnout stavu, kdy tinnitus již nemá negativní vliv na každodenní život pacienta.

Bimodální neuromodulace
Bimodální neuromodulace je inovativní léčba tinnitu, která kombinuje zvukovou stimulaci s elektrickými impulzy na jazyk. Tato metoda stimuluje neurální plasticitu v sluchovém mozku, čímž může významně snížit symptomy tinnitu. Klinické studie ukázaly, že bimodální neuromodulace může přinést úlevu pacientům s tinnitem, a to i po ukončení léčby.

Jedním z přístrojů využívajících tuto technologii je Lenire, schválený FDA v USA, poskytuje mírné elektrické impulsy na jazyk společně s reprodukcí zvuků přes sluchátka. Léčba je bezpečná, s vysokou mírou dodržování léčebného režimu a bez hlášení vážných nežádoucích událostí. Lenire je předepisován kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky a pacienti mohou léčbu provádět doma.

V České republice není tato metoda zatím dostupná.

Hyperbaroxie (HBO)

Pro zvýšení okysličení buněk může být využita hyperbarická kyslíková terapie, která se doporučuje při náhlé ztrátě sluchu společně s tinitem.

Na samotný tinnitus není v současnosti hyperbaroxie doporučována.

Laserová terapie

V Evropě se již přes 20 let používá nízko výkonný laser jako jedna z možností léčby tinnitu. Laserový paprsek proniká do vnitřního ucha a stimuluje energetická centra buněk, což může vést k zvýšení produkce nepostradatelných látek a zastavení degenerativních procesů.

Existují studie, které podporují účinnost této terapie, ale také takové, které ji zpochybňují.

Transkraniální magnetická stimulace (rTMS)

Jednou z terapií tinnitu je aplikace magnetických polí. Tato terapie moduluje mozkovou aktivitu se zaměřením na sluchové neurony v mozkové kůře. Cílem této terapie je snížit hyperaktivitu v sluchových oblastech mozku, která může být zodpovědná za tinnitus.

Tato terapie může být účinná u některých pacientů trpících tinnitem (uvádí se přibližně 20%).

Biofeedback

Biofeedback je metoda behaviorální medicíny, která umožňuje jednotlivci sledovat a upravovat různé fyziologické funkce, jako je například srdeční frekvence, krevní tlak, svalové napětí a další. Cílem této metody je, aby jednotlivec mohl lépe ovládat své fyziologické funkce a tím zlepšil své zdraví a snížil symptomy spojené se stresem a dalšími psychologickými faktory. Biofeedback využívá speciální senzory, které zachytávají signály z těla a předávají je do počítače, kde jsou zpracovány a prezentovány jednotlivci pomocí vizuálních, zvukových nebo haptických signálů. Jednotlivec se pak učí, jak změnit své fyziologické funkce pomocí seberegulace autonomního nervového systému a tím snižovat symptomy tinnitu a dalších onemocnění spojených se stresem.

Alternativní metody

Existuje celá řada alternativních metod, které se lidé s tinnitem mohou rozhodnout vyzkoušet. Nicméně je třeba poznamenat, že mnoho z těchto metod nemá vědecky potvrzenou účinnost a mohou být spíše považovány za doplňkové než primární metody léčby. Některé z nejčastějších alternativních metod jsou:

 • Aromaterapie: použití vonných esencí a olejů, jako je levandule, máta nebo eukalyptus, k uklidnění a uvolnění.
 • Akupunktura: tradiční čínská medicína, která zahrnuje vpichování jemných jehel do určitých bodů na těle, aby se zlepšila cirkulace a uvolnilo se napětí.

Je však třeba mít na paměti, že účinnost těchto alternativních metod se může lišit od osoby k osobě a že ne všechny jsou pro každého vhodné. Proto je důležité diskutovat o jakýchkoli alternativních metodách s ošetřujícím lékařem.

Svépomoc

Nezanedbatelnou roli v léčbě tinnitu má i svépomoc. Můžete pro sebe udělat několik věcí, které mohou vnímání tinnitu zásadně uvolivnit.

Podpůrné skupiny

Podpůrné skupiny poskytují neocenitelnou oporu a sdílení zkušeností. Účastníci skupin si mohou vzájemně poradit, sdílet informace o  metodách léčby a strategiích zvládání příznaků. 

Termíny podpůrných skupin Neticho naleznete zde.

Spánek

Spánek patří mezi základní lidské potřeby. Jeho kvalita může do značné míry ovlivnit naše fungování a zvládání stresu během dne, včetně stresu a emocí vázaných k tinnitu. A naopak, denní aktivity a náplň dne mohou ovlivnit spánek během noci. U některých lidí s tinnitem se mohou objevit obtíže s usínáním nebo probouzením během noci.

Co pro sebe každý může udělat?

Pravidelný spánkový režim
Uléhejte a vstávejte ve stejnou dobu každý den, i o víkendu. Posílíte tím tzv. cirkadiánní rytmus (naše vnitřní hodiny).

Buďte aktivní během dne
Zařaďte do každodenního života pohybovou aktivitu, nejlépe venku na denním světle. Např. pravidelná procházka může pomoci zlepšit spánek.

Přirozené a umělé světlo 
Ráno po probuzení se co nejdříve vystavte dennímu světlu. Tím dáte vnitřním hodinám signál, že je čas vstávat. Večer před spaním omezte sledování monitorů notebooků, telefonů, tabletů apod. Obsahují tzv. modrou složku světla, která je podobná slunečnímu světlu, a vysílá našemu mozku signál, že potřebujeme být bdělí. Stejně tak na nás působí tzv. LED žárovky

Příjemné prostředí pro spánek
Mějte ložnici kvalitně zatemněnou a odhlučněnou. S hlukem z ulice Vám mohou pomoci také špunty do uší či monotónní hudba (šum). Před spaním je vhodné pokoj vyvětrat a udržovat teplotu mezi 18 a 21 °C. 

Zvuky přímo pro tinnitus
Zkuste po dobu usínání poslech tlumené hudby či zvuků navržených přímo pro tinnitus. Částečné maskování tinnitu Vám může pomoci snadněji usnout a zvyknout si na jeho zvuk. Úplné přehlušení tinnitu by ale jeho intenzitu ještě zvýšilo.

Postel jen pro spánek a intimní život
Nesledujte v posteli televizi, neluštěte křížovky ani v ní nepracujte. Tyto aktivity Vás sice mohou rozptýlit, ale zároveň aktivizují Vaší mysl – a aktivní mysl Váš udrží v bdělosti.

Čemu se večer vyhnout a co naopak posílit? 
V pozdním odpoledni a večer nepijte kávu či jiné energetické nápoje. Před spaním také není vhodné kouřit. Alkohol sice navodí ospalost, v průběhu noci ale může narušit architekturu spánku. Zařaďte do každého dne zklidňující rituál před ulehnutím do postele. Pomoci může např. relaxace, klidná jóga, čtení knížky, horká koupel. Vyhněte se řešení stresujících záležitostí a důležitých témat. Ráno je stále moudřejší večera!

Obavy hoďte na papír
Vymezte si každý den určitý čas (např. 15 minut) na sepsání svých obav a negativních myšlenek. Pokud je to možné, zkuste zvážit, jak byste své problémy mohli vyřešit. I když nepřijdete na žádné řešení, pouhé zapsání potíží může snížit Vaší úzkost. Negativní myšlenky, které jsou umocněné negativními emocemi, nemusí plně odpovídat realitě. Zkuste najít důkazy, které svědčí proti pravdivosti Vašich myšlenek.

Vstaňte z postele a jděte do jiné místnosti,
pokud se Vám dlouho nedaří usnout

Zkuste dělat něco klidného a příjemného, např. čtení či poslech relaxační hudby, a vraťte se do postele ve chvíli, kdy se cítíte opět ospalí. Neležte v posteli zbytečně bdělí. Tím jen oslabíte potřebnou asociaci mezi „postelí“ a „spánkem“.

Cvičení a strava

Stres a silné emoce mohou zhoršit tinnitus a zvýšit jeho intenzitu. Pro práci se stresem a jeho prevenci je důležitý zdravý životní styl a péče o svoje fyzické i duševní zdraví. Pokud snížíme míru stresu ve svém životě, s největší pravděpodobností se sníží i intenzita a rušivost tinnitu.

Životospráva hraje důležitou roli při ovlivňování tinnitu. Některé potraviny a nápoje obsahující kofein, alkohol a nikotin mohou zhoršit tinnitus. Na druhé straně zdravý spánek a vyvážená strava mohou pomoci snížit stres a úzkost, což může vést k lepšímu zvládání tinnitu.

Mnoho lidí s tinnitem také zjišťuje, že cvičení a relaxační techniky jako meditace nebo jóga mohou pomoci zmírnit příznaky tinnitu.

Mapa lékařů

Připravili jsme pro vás mapu s odbornostmi, které jsou v otázce řešení tinnitu důležité. V pravém dolním rohu naleznete jednotlivé specializace.

s

V případě, že se ve vašem okolí nenachází specialista, obraťte na svého obvodního lékaře nebo vyhledávač. Naleznete-li chybu, kontaktujte nás.